Cjenik

Privatna stomatološka ordinacija

Dr. Marijan Petranović

keyvisual03

C J E N I K

STOMATOLOŠKIH USLUGA

Cijene su okvirne i podložne su promjeni ovisno o materijalu, vrsti i količini posla. Mogući su popusti.

kartice
kartice2

INTERDISCIPLINARNE USLUGE

cijena

1. Pregled novog pacijenata

100 kn

2. Ponovni pregled pacijenta

100 kn

3. Davanje uputa pacijentu

100 kn

4. Lokalna anestezija

50 kn

5. Provodna anestezija

150 kn

RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA (POPRAVCI ZUBA)

cijena

1. Kompozit jednoplošni -frontalni zub

220 kn

2. Kompozit dvoplošni -frontalni zub

260 kn

3. Kompozit predmolara jednoplošni

220 kn

4. Kompozit predmolara dvoplošni

260 kn

5. Kompozit predmolara troplošni

300 kn

6. Kompozit molara jednoplošni

220 kn

7. Kompozit molara dvoplošni

260 kn

8. Kompozit molara troplošni

300 kn

9. Fuji extra ispun

220 kn

10. Privremeni ispun

100 kn

11. Punjenje fisura nakutnjacima

200 kn

ENDODONCIJA (LIJEČENJE ZUBI)

cijena

1. Direktno prekrivanje pulpe

120 kn

2. Vitalna ekstripacija pulpe

280 kn

3. Mortalna amputacija pulpe

200 kn

4. Vitalna amputacija pulpe

200 kn

5. Punjenje kanala

320 kn

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

cijena

1. Akrilatna krunica

600 kn

2. Fasetirana krunica

800 kn

3. Keramička krunica vita

960 kn

4. Keramički Jacet cirkon

1500 kn

5. Ljevana nadogradnja

600 kn

6. Cementiranje protetskih radova

200 kn

7. Proteza totalna

2900 kn

8. Proteza Wironit

3800 kn

9.  Imedijatna proteza akrilatna

1800 kn

PREVENTIVA

cijena

1. Čiščenje zubnog kamenca kompletno

240 kn

2. Bijeljenje zubi

1500 kn

ORALNA KIRURGIJA

cijena

1. Vađenje jednokorjenog zuba

200 kn

2. Vađenje višekorjenog zuba

250 kn

3. Vađenje mliječnog zuba

150 kn

4. Ugradnja implatanta

5600 kn