Cjenik

Privatna stomatološka ordinacija

Dr. Marijan Petranović

keyvisual03

C J E N I K

STOMATOLOŠKIH USLUGA

Cijene su okvirne i podložne su promjeni ovisno o materijalu, vrsti i količini posla. Mogući su popusti.

kartice
kartice2

POPRAVCI ZUBA

cijena

1. Amalgamski ispun

130 kn

2. Kompozitni ispun

130 kn

3. Kompozitni glas-jonomer ispun

130 kn

4. Kompozitni keramički ispun

150 kn

5. Tekući kompozit

130 kn

LIJEČENJE ZUBI

cijena

1. Indirektno prekrivanje pulpe

150 kn

2. Direktno prekrivanje pulpe

150 kn

3. Vitalna ekstirpacija pulpe

200 kn

4. Mortalna ekstirpacija pulpe

200 kn

5. Mortalna amputacija pulpe

200 kn

6. Gangrena pulpe

200 kn

7. Punjenje korjenskog kanala

200 kn

VAĐENJE ZUBI - KIRURGIJA

cijena

1. Vađenje jednokorjenskog zuba

130 kn

2. Vađenje višekorjenskog zuba

150 kn

3. Vađenje mliječnih zuba

100 kn

4. Implantant

6900 kn

PREVENTIVA

cijena

1. Čiščenje kamenaca

130 kn

2. Topikalna fluoridacija

100 kn

3. Izbjeljivanje zubi

1500 kn

FIKSNA PROTETIKA

cijena

1. Akrilatna krunica

500 kn

2. Fasetirana krunica na auropalu

580 kn

3. Fasetirana krunica na platinskom zlatu

880 kn

4. Keramička krunica na plemenitom čeliku

820 kn

5. Keramička krunica naplatinskom zlatu

1100 kn

6. Bezmetalna keramika - cirkon

1900 kn

7. Keramička krunica + pilijar (stakleni stoper)

1900 kn

8. Nadogradnja metalnim kolčićem

200 kn

9. Cementiranje protetskih radova

130 kn

MOBILNA PROTETIKA

cijena

1. Akrilatna djelomična proteza

1500 kn

2. Akrilatna totalna proteza

1500 kn

3. Vironit djelomična proteza

3000 kn

4. Vironit totalna proteza

3000 kn

5. Specijalni dodaci (etečmeni)

750 kn